Chính sách biên tập

Trọng tâm và phạm vi

Tạp chí Khoa học Đào tạo & Huấn luyện thể thao là tạp chí chuyên ngành về lĩnh vực thể dục thể thao thuộc Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, được ra mắt bạn đọc từ tháng 6 năm 2011. Tháng 10 năm 2011, Tạp chí được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cấp Mã số chuẩn quốc tế ISSN 1859-4417.

Tạp chí được xuất bản định kỳ 2 tháng 1 số (6 số/1 năm) và phát hành rộng rãi trên toàn quốc. Tạp chí đề cập đến các vấn đề trao đổi, bàn luận của thể dục thể thao trong và ngoài nước; Đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học, phát minh, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật về lĩnh vực đào tạo, huấn luyện thể thao; Tổng hợp các thông tin, sự kiện và nhân vật của thể thao Việt Nam và thể thao Quốc tế.

          Tạp chí Khoa học Đào tạo & Huấn luyện thể thao nằm trong danh mục các tạp chí được tính điểm công trình do Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước quy định.

 

Chính sách về chuyên mục

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO

Đã biên tập

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

BÀI BÁO KHOA HỌC

Đã biên tập

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

TIN TỨC - SỰ KIỆN VÀ NHÂN VẬT

Đã biên tập

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia
 

Chính sách truy cập tự do

Tạp chí này cho phép truy cập tự do ngay khi xuất bản đối với các nội dung của tạp chí với triết lý rằng việc cung cấp cho công chúng sử dụng tự do các kết quả nghiên cứu sẽ thúc đẩy trao đổi kiến thức trên toàn cầu ngày càng mạnh mẽ.

 

Tổng biên tập

GS.TS. Nguyễn Đại Dương

 

Phó Tổng biên tập

PGS.TS. Vũ Chung Thủy

TS. Mai Thị Bích Ngọc

 

Hội đồng thẩm định khoa học

GS.TS. Nguyễn Đại Dương

GS.TS. Lưu Quang Hiệp

PGS.TS. Phạm Đình Bẩm

PGS.TS. Trần Đức Dũng

PGS.TS. Đặng Văn Dũng

PGS.TS. Tạ Hữu Hiếu

PGS.TS. Trần Tuấn Hiếu

PGS.TS. Đinh Quang Ngọc

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

PGS.TS. Vũ Chung Thủy

PGS.TS. Đỗ Hữu Trường

PGS.TS. Nguyễn Kim Xuân

TS. Từ Mạnh Lương

TS. Trương Anh Tuấn

 

Thể lệ viết bài

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN THỂ THAO

1. Tạp chí khoa học Đào tạo & Huấn luyện thể thao công bố và giới thiệu các bài viết về các lĩnh vực:

- Lý luận và thực tiễn TDTT đăng tải các quan điểm lý luận về đào tạo và huấn luyện thể thao, các vấn đề về TDTT trong thực tiễn, đồng thời là diễn đàn trao đổi các thông tin mới, kiến thức chuyên ngành về đào tạo, huấn luyện TDTT.

- Bài báo khoa học: Công bố kết quả nghiên cứu các công trình khoa học thuộc các lĩnh vực: Giáo dục thể chất và thể thao trường học; Huấn luyện thể thao; Quản lý TDTT và thể thao cho mọi người; Y sinh - dinh dưỡng TDTT và Tâm lý học TDTT.

- Tin tức - sự kiện và nhân vật TDTT đăng tải các tin tức, sự kiện hay tổng kết các sự kiện và các nhân vật tiêu biểu của TDTT.

Nội dung công bố chưa được gửi đăng ở bất kỳ bản tin, tạp chí nào khác trong nước và quốc tế.

2. Bài viết được soạn thảo trên máy vi tính, bản thảo gửi đăng gồm một bản in chính và một bản điện tử. Bài viết dài không quá 10 trang A4 (font chữ Time New Roman hoặc .vntime, cỡ chữ 13, cách dòng 1.5 lines, lề trái 3cm, lề phải 2 cm, lề trên và dưới 2.5cm). Hình vẽ minh họa hoặc ảnh (nếu có) trình bày với kích thước không quá 7x14cm. Minh họa được chia làm hai loại: Hình và bảng. Bản thảo nếu có minh họa phải đặt đúng vị trí và chú thích rõ ràng.

3. Bài viết, biên dịch được trình bày rõ ràng, dùng thuật ngữ khoa học, các đơn vị do lường được sử dụng theo quy định do Nhà nước ban hành. Các thuật ngữ khoa học nếu chưa được việt hóa thì ưu tiên dùng nguyên bản tiếng Anh.

4. Cấu trúc bài viết:

-Với bài viết thuộc phần 1 - Lý luận và thực tiễn TDTT và phần 3 - Tin tức, sự kiện và nhân vật cần ghi rõ tên tác giả, học hàm, học vị, đơn vị công tác và số điện thoại liên lạc để trao đổi nội dung bài viết và thông tin về tình hình sử dụng bài viết. Với các bài dịch, cần ghi rõ nguồn dịch.

- Với các bài báo khoa học cần đầy đủ các phần:

+  Tên bài báo: (bằng tiếng Việt và tiếng Anh).

+  Tác giả bài báo (ghi rõ học hàm, học vị, họ và tên, đơn vị công tác, địa chỉ liên lạc, số điện thoại liên lạc, email)

+ Tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh).

+ Từ khóa (bằng tiếng Việt và tiếng Anh).

+  Đặt vấn đề

+ Phương pháp nghiên cứu

+ Kết quả nghiên cứu và bàn luận

+ Kết luận

+ Tài liệu tham khảo (Tài liệu tham khảo không quá 10 đơn vị, được trình bày theo quy định nghiên cứu khoa học hiện hành).

+  Nguồn bài báo (Bài báo được trích từ công trình nghiên cứu khoa học nào? cấp nào? đã hoàn thành chưa? Thời gian nghiệm thu?

5. Mỗi bài viết khi đăng tải trên tạp chí nộp kinh phí là 500.000đ (với bài đăng tiếng Việt Nam) và 100USD với bài đăng Tiếng Anh.

6. Bài viết được gửi thường xuyên, không hạn chế về số lượng bài.

7. Tình hình sử dụng bài đăng sẽ được thông báo với tác giả thông qua số điện thoại và địa chỉ email trên bài viết. Bài không đăng không trả lại bản thảo.

8. Mỗi tác giả được tặng 01 cuốn tạp chí có bài đăng.

Tạp chí khoa học Đào tạo & Huấn luyện thể thao không nhận đăng các bài viết không đúng với các quy định nói trên.

- Mọi giao dịch đề nghị liên lạc theo địa chỉ: Ban biên tập tạp chí khoa học Đào tạo & Huấn luyện thể thao, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

- Địa chỉ: Phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 0222 2217765

TS. Mai Thị Bích Ngọc (0988 844943)

   Email: tapchikhoahoc.upes1@gmail.com